İskenderiye Feneri

İskendiriye Feneri dalgalarla boğuşurken resmedilmiş.

İskenderiye Feneri dalgalarla boğuşurken düşünülmüş bir resim.

İsminden de anlaşılacağı gibi Mısır’ın İskenderiye şehrinde bulunan bu Dünyanın 7 harikası olmaya hak kazanmış eserdir. Ancak günümüze gelmeye kadar ayakta durmayı başaramamıştır. İskenderiye Feneri  şu an yapılmış olan Dünyada en büyük deniz fenerlerinden biri olmuş durumdadır.  Bu güzel eser M.Ö 285-245 yılları arasında yapılmış ve Mısırın İskenderiye Limanın tam karşısında bulunan Phoras Adası üzerine inşa edilmiş ve  oraya inşa edilmesinin neden limana gelen gemiler ve saldırıların rahat bir şekilde görüş açısı oluşturulması bu şekilde daha kolay fark edilmesi olarak İskenderiye Feneri yapılması Babil’in düşünülmüştür. Dünyanın yedi harikası arasında olmasının nedeni ise devasal büyüklüğe sahip olup çok iyi bir mimariye sahip  olmasındandır.

Günümüzde İskendiriye Feneri'nin yapılmıştır. Orjinal İskendiriye Feneri günümüze doğa şartları nedeniyle korunamamıştır.

Günümüzde İskenderiye Feneri’nin bir benzeri yapılmıştır. Orijinal İskenderiye Feneri günümüze kadar doğanın sert şartları ve yeterince önemsenmemesi nedeniyle korunamamıştır.

İskenderiye Feneri 3 farklı bölümden oluşur ve yaklaşık olarak 135 metre yüksekliği bulunan fenerin tamamen yapılırken beyaz mermer kullanılmıştır. Beyaz mermer kullanılmış olup bu şekilde daha kolay bir işleme yapılmıştır ve ince motifler sayesinde  Dünyanın 7 harikası arasında o zamanlar için bir çok bilgin tarafından kabul görülmüştür. O zamanların teknoloji ile İskenderiye Feneri  en tepesinde bulunan ayna sayesinde limana yaklaşan gemilere 70 km öteden görebilmekte ve bu sayede limana uğrayan gemilere rehberlik yapmaktadır. Bu eser o zamanlarda bile böyle yararlı bir deniz feneri düşünülmüştür (Bu sayede eser bu yapının günümüze kadar gelmesini sağlamıştır). Dünyanın yedi harikası olan bu eseri tüm dünya kullanmaktadır.

İskendiriye Feneri'nin yine bir resmedilmiş hali.

İskendiriye Feneri’nin  resmedilmiş hali.

Şu an hiç bir kalıntısı bulunmayan İskenderiye Feneri  1300’lü yıllarda oluşan deprem nedeni ile yıkılmış ve 1500’lü yıllarda bu eserden hiç bir kalıntı bulunamamıştır. Ancak o zamanda bir çok bilge tarafından İskenderiye Feneri resimleri, maketleri ve benzer projeleri çizilerek dünyanın yedi harikası günümüze kadar yeniden yapılmaya çalışılmış ancak başarılı olunamamıştır. Bu projelerin çizilmesi ile günümüze kadar deniz ve limanlar için çok faydalı olan deniz fenerleri günümüze gelmiş ve bu sayede deniz ticareti hem de deniz yolu ile yapılan savaşlarda çok büyük ilerlemeler olmuştur. Bir çok müzede minyatür çeşitleri bulunmaktadır.

İskenderiye Feneri” üzerine 2 yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir