Etiket arşivi: rodos adası

Rodos Heykeli

Rodos limanına girmek için altından geçmek zorunda olunan (Bir nevi büyüklüğünü kabul ederek, kutsanarak vb.. anlam içerir.) Rodos'un büyüklük simgesi anlamını da taşıyan Rodos Heykeli.

Rodos limanına girmek için altından geçmek zorunda olunan (Bir nevi büyüklüğünü kabul ederek, kutsanarak vb.. anlam içerir.) Rodos’un büyüklük simgesi anlamını da taşıyan Rodos Heykeli.

Yunan krallığı zamanında yapılmış olan Rodos Heykeli, dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilmektedir. Heykelin M.Ö 300 ile 400 yılları arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Rodos heykeli tam olarak Rodos adasının girişinde, limanın  kapısı görevini üstlenirdi. Bir kaç rivayete göre iki iskeleyi birbirine bağlar. Ancak kalıntılar/araştırmalar sonucu heykelin iki bacağının iskelede olduğu saptanmıştır.

Rodos Heykeli günümüze kadar korunamamıştır.

Rodos Heykeli günümüze kadar korunamamıştır.

Rodos Heykeli 32 mt. yükseklikte olduğu düşünülmektir. Heykelin yapımında tunç kulanılmıştır. Rodos heykeli rodos adasını korumakta olduğu ve adaya gelebilecek karşı saldırılara karşı koyunileceğine inanılmaktaydı. Zamanın inançlarına göre  Tanrı Zeus (Tanrıların tanrısı) olarak bilinen tanrıdan güç almak amaçlanmıştır. Tanrıya bir hediye amacı ile ünlü heykeltıraş Khares tarafından dünyanın yedi harikası olan bu eser yapılmıştır.

Rodos heykeli'nin bulunduğu yere bugün temsili iki adet kolon dikilmiştir.

Rodos heykeli’nin bulunduğu yere bugün temsili iki adet kolon dikilmiştir.

Rodos Heykeli'nin bulunduğu alan. Rodos adasında bulunan yer günümüzde Yunanistan'a bağlıdır.

Rodos Heykeli’nin bulunduğu yer günümüzde Rodos adasında bulunmaktadır. Rodos adası ise Yunanistan’da yer almaktadır.

M.Ö 250 yılları arasında oluşan bir deprem sonucu Rodos Heykeli tamamen yıkılmış ve Rodos adasından sadece kalıntılarına ulaşabilme imkanına ulaşılmıştır. Bu kalıntılar adada bulunan müzede sergilenmektedir.